หน้าหลัก สื่อ/ข้อมูล หนังสือและวารสารฟันดาบ กติกาการแข่งขัน
กติกาการแข่งขัน PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
สื่อ/เทคโนโลยี - หนังสือและวารสารฟันดาบ
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Sunday, 16 August 2009 18:48

 ภาษาไทย เขียนประกอบ คู่มือผู้ตัดสิน
  Book 1 กติกาทางเทคนิค  บทนำ
   สารบัญ
    กติกาใช้กับทั้ง 3 ดาบ
    กติกาดาบฟอยล์
   กติกาดาบเอเป้
    กติกาดาบเซเบอร์
    กติกาควบคุมวินัย
  Book 2 กติกาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน n  กติกาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
  Book 3 กติกาเกี่ยวกับพัศดุ n  กติกาเกี่ยวกับพัศดุ
 ภาษาฝรั่งเศส Book 1 กติกาทางเทคนิค  reglement pour les epreuvesintroduction
   reglement techniqueaout 2008
  Book 2 กติกาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน regles d organisationaout 2008
  Book 3 กติกาเกี่ยวกับพัศดุ reglement du materielaout 2008
  คู่มือสิทธิประโยชน์  code de la publiciteaout 2008
 ภาษาอังกฤษ Book 1 กติกาทางเทคนิค 251_2006 rules introduction
    1261_08-01-14 book t
 Book 2 กติกาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน  940_june 07_13_book_o
 Book 3 กติกาเกี่ยวกับพัศดุ  911_may 2007 book_m
 คู่มือสิทธิประโยชน์   471_2006 rules publicity code

 

 

Last Updated on Tuesday, 08 October 2013 03:19