หน้าหลัก งานทะเบียน ประวัติศาสตร์ ประวัติสมาคมฟันดาบ
ประวัติสมาคมฟันดาบ PDF Print E-mail
User Rating: / 7
PoorBest 
งานวิชาการ - ประวัติศาสตร์
Written by พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์   
Tuesday, 18 August 2009 21:41

ยุคที่ 1 ห้วงก่อตั้งสมาคม 2508-2510       

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2508 จากการริเริ่มของอาจารย์มนูญ  ไตรรัตน์, อาจารย์ทองหล่อ  ไตรรัตน์ และ ร.อ.เสน่ห์ วงศ์ชะอุ่ม (ยศขณะนั้น) เนื่องจากในสมัยนั้นในกีฬามหาวิทยาลัยมีการแข่งขันฟันดาบไทย ท่านทั้ง 3 มองเห็นว่ากีฬาฟันดาบเป็นกีฬาสากล มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิคหรือระดับนานาชาติ ลักษณะการเล่นโดยเฉพาะดาบเซเบอร์มีความคล้ายคลึงกับดาบไทย น่าที่จะสามารถพัฒนานักกีฬาของไทยเข้าสู่ความเป็นสากลได้  จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งสมาคมฟันดาบสมัครเล่นขึ้นโดยเชิญ หลวงสุขุม  นัยประดิษฐ์  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยในขณะนั้น  ขึ้นเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ  โดยมี ร.อ.เสน่ห์ วงศ์ชะอุ่ม เป็นเลขาธิการฯ  และได้รวบรวมนักกีฬาฟันดาบไทยที่สนใจตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุง ทักษะการเล่นให้เป็นสากล สถานที่ฝึกซ้อมใช้บริเวณใต้อัฒจรรย์รอบสนามศุภชลาศัยเป็นที่ฝึกซ้อม  ซึ่งขณะนั้น ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้ามาเล่นกันมากและได้ช่วยแนะนำทั้งด้านทักษะการเล่น  กติกาการ แข่งขัน (หลักฐานอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์รายวัน ตีพิมพ์ เมื่อ 12 พ.ค. 08) นับเป็นยุคเริ่มก่อตั้งมีการ ยกร่างระเบียบข้อบังคับสมาคม ใช้ชื่อ สมาคมดาบสากลแห่งประเทศไทย

  


ยุคที่ 2 ห้วง 2510-2531  

 ปี 2510 หลวงสุขุม  นัยประดิษฐ์ เสียชีวิตลง  พล.อ.อ.ทวี  จุลทรัพย์ เป็นนายกสมาคมฟันดาบฯคนต่อมา โดยมี  น.อ.ภูมิ  หุราพันธ์ เป็นเลขาธิการฯ ใช้ที่ฝึกซ้อมบริเวณสโมสรศิษย์เก่าวชิราวุธ ในบริเวณวังสราญรมย์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย       

ปี 2510 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาฟันดาบระหว่างประเทศ (FIE) ซึ่งขณะนั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส       

ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงมีชื่อที่สมบูรณ์ว่า   สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมุงกุฏรากุมาร                                                                                                                                                                                         

งานระดับนานาชาติ     

ปี 2510 ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยส่งประเภทดาบฟอยล์ และเซเบอร์ 5 คน       

ปี  2516 ส่งนักกีฬาไปแข่งขันชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงเตหะราน  ประเทศอิหร่าน       

ปี  2517 ส่งนักกีฬาไปแข่งเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 7 ณ กรุงเตหะราน  ประเทศอิหร่าน        

ปี  2519 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันโอลิมปิคครั้งที่ 20 ณ กรุงมอนทรีล  ประเทศแคนาดา        

ปี 2521 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ  ซึ่งนักกีฬาของไทย ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ได้ถึงอันดับ 4 ทั้งประเภทบุคคลและทีม ในประเภทเอเป้และเซเบอร์ชาย   

    

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในระดับภูมิภาคเป็นการชิงชนะเลิศ Ociania ในห้วงนี้การแข่งขัน SEA Games ยังมิได้บรรจุกีฬาฟันดาบเข้าไว้ในการแข่งขัน                                        


ยุคที่ 3 ห้วง  2522-2540       

 ปี 2532 พลโทสุรยุทธ์  จุลานนท์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ โดยมี รศ.ดร.ธงธวัช  อนุตระหานนท์ เป็นเลขาธิการฯโดยมีการพัฒนากิจกรรมงานด้านฟันดาบให้เป็นระบบสากลมากขึ้น       

งานระดับนานาชาติ   

ปี 2532 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 15 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยได้ 1 เหรียญทองในประเภทดาบเซเบอร์       

ปี 2533 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน Asian Games ครั้งที่ 11  ณ กรุงปักกิ่ง  ประเทศจีน        

ปี 2534 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 16  ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์       

ปี 2536 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 17  ณ ประเทศสิงคโปร์ และได้ 1  เหรียญทอง ประเภททีมเอเป้ชาย       

ปี 2537 พล.ต.ต.คำนึง ธรรมเกษม ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ โดยมี พ.ต.อ.ชัชวาล วชิรปราณีกุลเป็นเลขาธิการฯ

ผลงานสำคัญคือ ได้มีการเปิดสอบผู้ตัดสินโดย FIE และมีผู้ตัดสินไทยสอบได้ในระดับ Class C จำนวน 5 ท่าน       

งานระดับนานาชาติ     

ปี 2538 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 18 ไทยได้ 1 เหรียญทองประเภทดาบเอเป้บุคคลชาย       

ปี 2540 พล.ต.ท.วิเชียร  โพธิ์ศรี ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ และมี พ.ต.อ.ชัชวาล วชิรปราณีกุล เป็นเลขาธิการฯ       

งานระดับนานาชาติ    

ปี 2540 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 19 ณ กรุงจาร์กาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย ไทยได้ 1 เหรียญทองจากประเภททีมเซเบอร์ชาย       

ปี 2540 ส่งนักกีฬาเอเป้ชายเข้าแข่งขันในรายการ Taiwan Epee International Champianships ณ ประเทศไต้หวัน       

ปี 2540 ส่งนักกีฬาเอเป้หญิงเข้าแข่งขันในรายการ Challenger Australia ที่ประเทศออสเตรเลีย       

ปี 2541 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Asian Games ครั้งที่ 13 ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันทุกประเภท แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  


ยุคที่ 4 ห้วง 2542-2552

 ปี 2542 พล...ดรุณ  โสตถิพันธุ์   ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ โดยมี ..เจริญ  นพสุวรรณ เป็นเลขาธิการฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกให้เป็นมาตรฐาน โดยนักกีฬาทุกคนจะต้องมีสังกัด มีการจัดตั้งระบบการแข่งขันโดยให้คะแนนเป็น Ranking เพื่อสร้างมาตรฐานจัดระบบการแข่งขันภายในประเทศ ให้มีมาตรฐาน การอบรมผู้ตัดสินเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินให้มากจนพอเพียง และได้มีการริเริ่มการแข่งขันเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งได้จัดการแข่งขันชิงถ้วย Princess Club

งานระดับนานาชาติ

ปี 2542 ส่งนักกีฬาเอเป้ชายและเซเบอร์ชาย แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ปี

2543 ส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ณ ประเทศฮ่องกงปี

2542 ส่งนักกีฬาฟอยล์ชายและหญิง  แข่งขันในรายการแดวูกรังปรีซ์ กรุงโซล   ประเทศเกาหลีใต้ปี

2544 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 21 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้ 3 เหรียญทองจาก เอเป้บุคคชาย เอเป้ทีมชาย และฟอยล์บุคคลชาย

 ปี 2544 พล..ชัยสิทธิ์  ชินวัตร  ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ และมี พล..สุรฤทธิ์  จันทราทิพย์ เป็น เลขาธิการฯ      

งานระดับนานาชาติปี

2544 ส่งนักกีฬาฟอยล์ชายและหญิงในรายการแดวูกรังปรีซ์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ปี

2544 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศฟันดาบแห่งเอเซีย 2001 ที่กรุงเทพฯ และเปิดการสอบผู้ตัดสินระดับ FIE มีผู้ตัดสินจากประเทศไทยสอบผ่าน Class B จำนวน 5  ท่านและ Class C จำนวน 3 ท่านปี

2545 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย 2002 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ 

ปี 2545 ส่งนักกีฬาฟันดาบ เข้าแข่งขัน Asian Games ครั้งที่ 14 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ปี

2546 ประเทศไทยได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันเซเบอร์ชิงแชมป์โลกเก็บคะแนนของ FIE อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก บางกระปิปี

2546 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย 2003ปี 2546 จัดอบรมผู้ฝึกสอนระยะสั้นโดยผู้เชี่ยวชาญของ FIE

ปี 2546 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 22 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม

ปี 2547 ประเทศไทยจัดการแข่งขันเซเบอร์ชิงแชมป์โลกเก็บคะแนนของ FIE ม.ธรรมศาสตร์

ปี 2547 ส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิค 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ดาบเอเป้ บุคคลชาย นายศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ และดาบเซเบอร์ชาย นายวีระเดช  ค็อตนีย์

ปี 2548 ประเทศไทยจัดการแข่งขันเซเบอร์ชิงแชมป์โลกเก็บคะแนนของ FIE ม.เกษตรศาสตร์ปี

2548 ส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่เมืองอิสเมียร์ ที่ประเทศตุรกี และส่งกรรมการผู้ตัดสิน Class B พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เข้าร่วมตัดสิน ซึ่งได้สร้างเกียรติประวัติได้รับเลือกตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ ในประเภทดาบเอเป้ และ ฟอยล์

ปี 2548 ส่งนักกีฬาไปแข่งขัน SEA Games ที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลลิปปินส์ ได้ 3 เหรียญทองจาก นาย ศิริโรจน์  รัฐประเสริฐ เอเป้บุคคชาย นายนนทพัฒน์  ปานจันทร์ ฟอยล์บุคคลชาย และ เซเบอร์ทีมชาย

ปี 2549 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย 2006 ที่เมืองยางกู ประเทศเกาหลี ปี 2549 กรรมการผู้ตัดสินไทย คุณอานนท์  คลื่นสุวรรณ ได้รับเชิญไปตัดสินรายการอเป้ชิงแชมป์โลกที่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย     

ปี 2549 กรรมการผู้ตัดสินไทย พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ ได้รับเชิญไปตัดสินนานกิงเอเป้กรังปรีซ์ ที่เมืองนานกิง ประเทศจีน และได้ตัดสินถึงรอบชิงชนะเลิศ

ปี 2549 ประเทศไทยได้เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 เป็นครั้งแรก จากเซเบอร์ทีม ที่เมืองโดฮาร์ ประเทศกาตาร์

ปี 2550 กองทุนเอเซีย ให้ทุน พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ ไปฝึกผู้ฝึกสอนฟันดาบระยะสั้นที่เมือง Almaty ประเทศ Kazakhstanปี

2550 ประเทศไทยจัดการแข่งขันเซเบอร์ชิงแชมป์โลก 2007 เก็บคะแนนของ FIE ที่ ม.อัสสัมชัน บางนา

ปี 2550 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก และได้จัดการแข่งขันฟันดาบอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับผู้จัดการแข่งขันระดับโลก ครั้งนี้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเต็มทีมใหญ่ เพื่อให้นักดาบมีประสบการณืในการแข่งขัน ระดับโลก

ปี 2550 กรรมการผู้ตัดสินไทยได้รับการคัดเลือก ส.ต.ต.ปริญญา  หอปรีชาญกิจ ไปตัดสิน ฟันดาบชิงชนะเลิศของโลก ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย

ปี 2550 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SEA Games ที่นครราชสีมา นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง 5 เหรียญนับว่าได้เหรียญทองมากเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการแข่งขัน SEA Games เหรียญทองเซเบอร์บุคคลชาย วีระเดช  ค็อตนีย์ เหรียญทองจากฟอยล์บุคคลหญิง นันทา  จันทสุวรรณสิน ฟอยล์ทีมชาย เซเบอร์ทีมชาย และเอเป้ทีมหญิง  

ปี 2551 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ที่เมืองยางกู ประเทศเกาหลี 2208 นักกีฬาเยาวชนไทยได้เหรียญเงิน จากนางสาว ศิรวลัย สตารัตน์ เซเบอร์หญิง อายุไม่เกิน 20 ปี

ปี 2551 ส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิค 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ดาบเซเบอร์ชาย นายวีระเดช  ค็อตนีย์ และดาบฟอยล์ บุคคลชาย นายนนทพัฒน์  ปานจันทร์   


ยุคที่ 5 ห้วง 2552-ปัจจุบัน

 ปี 2552 พล...สมเดช  ทองเปี่ยม   ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟันดาบฯ โดยมี ..จักราวุธ  โสมภีร์ เป็นเลขาธิการฯ

งานระดับนานาชาติ

ปี 2552 กองทุนเอเซีย ให้ทุน พล.ต.ชาติชาย  เกษมวงศ์ ไปสัมนาผู้ฝึกสอนฟันดาบระยะสั้นที่เมือง Almaty ประเทศ Kazakhstan

ปี 2552 ส่งนักกีฬาฟันดาบเยาวชนอายุไม่เกิน 17 และ 20 ปี เข้าแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย 2009 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยส่งนักดาบมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 38 คน ทีมเซเบอร์หญิงได้เหรียญทองแดง


Last Updated on Saturday, 26 September 2009 00:01