หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
MASTER OF CHAMP ครั้งที่ 15 PDF Print
Written by จ.ส.ต.สุขสันติ์ สุวรรณสงคราม   
Wednesday, 27 August 2014 10:37

alt

 

ขอแก้ไขหมายเลขบัญชีการโอนเงิน ใหม่ เป็น "ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ชุมนุมฟันดาบสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-0-86680-6 สาขาย่อย ม.ธ.ศูนย์รังสิต"

หากขัดข้องหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. นายสถาพร นุชประไพ (ประธานชมรมฯ) - 081-8477787
2. นายพงศธร พิทักษ์ไตรรงค์ (รองประธานชมรมฯ) - 083-4288000
3. นางสาวตวงพร ศาลากิจ (ประสานงาน) - 086-9885049

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (ไฟล์ใหม่)

 

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 09:44
 
การแข่งขัน Men's Foil Junior World Cup 2014 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Thursday, 21 August 2014 11:42

alt

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:

1. ใช้ FIE Ranking และ Ranking ของสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ล่าสุด ในการคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน
2. จำนวนนักกีฬาที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 30 คน
3. เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับ FIE ในรุ่น Junior และมีคะแนน FIE Ranking ให้ด้วย ดังนั้น อุปกรณ์การแข่งขันทุกชิ้น ต้องผ่านการตรวจในระดับ FIE approved ไม่สามารถยกเว้นในทุกกรณี
4. นักกีฬาที่ต้องการแข่งขันต้องมี FIE License ในฤดูกาล 2014-2015 (ค่าสมัคร/ต่อ License จำนวนเงิน 1,250.-บาท ซึ่งรวมค่าโอนระหว่างประเทศด้วยแล้ว)
5. ค่าสมัครแข่งขันนักกีฬาไทย 500.- บาท ถ้วน

กำหนดยื่นความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 57 ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 12:31
 
การแข่งขัน Women's Sabre Junior World Cup 2014 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Thursday, 21 August 2014 11:38

alt

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:

1. ใช้ FIE Ranking และ Ranking ของสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ล่าสุด ในการคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน
2. จำนวนนักกีฬาที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 30 คน
3. เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับ FIE ในรุ่น Junior และมีคะแนน FIE Ranking ให้ด้วย ดังนั้น อุปกรณ์การแข่งขันทุกชิ้น ต้องผ่านการตรวจในระดับ FIE approved ไม่สามารถยกเว้นในทุกกรณี
4. นักกีฬาที่ต้องการแข่งขันต้องมี FIE License ในฤดูกาล 2014-2015 (ค่าสมัคร/ต่อ License จำนวนเงิน 1,250.-บาท ซึ่งรวมค่าโอนระหว่างประเทศด้วยแล้ว)
5. ค่าสมัครแข่งขันนักกีฬาไทย 500.- บาทถ้วน

กำหนดยื่นความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 19 กันยายน 57 ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 12:30
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้ฝึกสอนฟันดาบ ประจำปี 2557 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 30 July 2014 16:07

alt

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557
ห้อง 211 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
***** ***** ****** ***** ****** ******
1 นาย ทศพล หว่านณรงค์ ม.รามคำแหง
2 น.ส.รัตนพร กิจรัตนวงศ์ ม.รามคำแหง
3 พ.จ.ต. ถาวร นาสมบูรณ์ ค่ายสมอทอง
4 ว่าที่ ร.ต.ชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่ ม.มหาสารคาม
5 น.ส. ดาเรศ มากสิน มจธ.
6 นาย ณัฐปคัลภ์ กรุดทิม ABAC
7 นาย ปัญถวิทย์ ฉ่ำเจริญ รร.กีฬานครสรรค์
8 นาย ปราเมศ เจริญพรหม รร.กีฬานครสรรค์
9 นาย สำเริง เกลื่อนเพชร กองทัพบก
10 นาย สมคิด พงษ์อยู่ SFT
11 นาย กมลพันธุ์ บำรุงนอก SFT
12 นาย สุวัฒน์ ศัสตุระ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
13 นาย พัศพงษ์ แพร่สุวรรณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
14 ร.ต.ต. ปริญญา หอปรีชากิจ สนง.ตร.
15 นาย วิบูลย์ ภู่วิจิตร นนทรี
16 นาย พิสัณ ทิพนำพา นนทรี
17 นาย กิตติคุณ ว่องไวพนานิจ ม.เกษตรศาสตร์
18 นาย สุพจน์ ชวาลานฤมิต ม.เกษตรศาสตร์
19 นาย สมบัติ นิลพุธ ม.ขอนแก่น
20 นาย พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ม.เชียงใหม่
21 นาย พัฒนชัย นาระต๊ะ รร.กีฬาศรีสะเกษ
22 นาย วีระวัฒน์ อินปา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
23 นาย พิทักษ์ แก้วกลม ม.ราชภัฏนครราชสีมา
24 นาย วศิน นามประเสริฐ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
25 นาย พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ ม.หอการค้าไทย
26 นาย อรุณเดช แซ่เอี๋ยว อันดามันภูเก็ตเฟ่นซิ่งคลับ
27 นาย ณรงค์เวทย์ มิ่งโสภา กรุงเทพมหานคร
28 นาย ไพฑูรย์ บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
29 นาย นที เกตุตันเจริญ กองทัพอากาศ
30 นาวาโท โยธิน มหาชานนท์ กองทัพเรือ
31 นาย สันติ พัฒนาวีรางกูร หมูหัน
32 น.ส. นวลจันทร์ พิมพ์แก้ว หมูหัน
33 นาย จินดา กรรพฤทธิ์ ภูจะนา
34 นาย บดินทร์ ธรรมชีวันสกุล วิคเตอร์รี่เฟ่นซิ่งคลับ
35 น.ส. วันวิภา ทองเผือก มจพ.
36 นาย กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ มจพ.
37 นาย อัฐวุติ ฉ่ำเจริญ กองทัพภาค 1
38 นาย วงศกุล จันทร์แสงศรี กองทัพภาค 1
39 พันโท กฤต สตาร์รัตน์ สตาร์เฟ่นซิ่ง

Last Updated on Thursday, 14 August 2014 14:54
 
ประกาศ ยกเลิกการให้คะแนนรุ่นทั่วไปในการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 30 July 2014 16:32

alt

 


Page 1 of 213

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 9 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ