หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้ฝึกสอนฟันดาบ ประจำปี 2557 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 30 July 2014 16:07

alt

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557
ห้อง 211 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
***** ***** ****** ***** ****** ******
1 นาย ทศพล หว่านณรงค์ ม.รามคำแหง
2 น.ส.รัตนพร กิจรัตนวงศ์ ม.รามคำแหง
3 พ.จ.ต. ถาวร นาสมบูรณ์ ค่ายสมอทอง
4 ว่าที่ ร.ต.ชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่ ม.มหาสารคาม
5 น.ส. ดาเรศ มากสิน มจธ.
6 นาย ณัฐปคัลภ์ กรุดทิม ABAC
7 นาย ปัญถวิทย์ ฉ่ำเจริญ รร.กีฬานครสรรค์
8 นาย ปราเมศ เจริญพรหม รร.กีฬานครสรรค์
9 นาย สำเริง เกลื่อนเพชร กองทัพบก
10 นาย สมคิด พงษ์อยู่ SFT
11 นาย กมลพันธุ์ บำรุงนอก SFT
12 นาย สุวัฒน์ ศัสตุระ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
13 นาย พัศพงษ์ แพร่สุวรรณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
14 ร.ต.ต. ปริญญา หอปรีชากิจ สนง.ตร.
15 นาย วิบูลย์ ภู่วิจิตร นนทรี
16 นาย พิสัณ ทิพนำพา นนทรี
17 นาย กิตติคุณ ว่องไวพนานิจ ม.เกษตรศาสตร์
18 นาย สุพจน์ ชวาลานฤมิต ม.เกษตรศาสตร์
19 นาย สมบัติ นิลพุธ ม.ขอนแก่น
20 นาย พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ม.เชียงใหม่
21 นาย พัฒนชัย นาระต๊ะ รร.กีฬาศรีสะเกษ
22 นาย วีระวัฒน์ อินปา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
23 นาย พิทักษ์ แก้วกลม ม.ราชภัฏนครราชสีมา
24 นาย วศิน นามประเสริฐ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
25 นาย พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ ม.หอการค้าไทย
26 นาย อรุณเดช แซ่เอี๋ยว อันดามันภูเก็ตเฟ่นซิ่งคลับ
27 นาย ณรงค์เวทย์ มิ่งโสภา กรุงเทพมหานคร
28 นาย ไพฑูรย์ บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
29 นาย นที เกตุตันเจริญ กองทัพอากาศ
30 นาวาโท โยธิน มหาชานนท์ กองทัพเรือ
31 นาย สันติ พัฒนาวีรางกูร หมูหัน
32 น.ส. นวลจันทร์ พิมพ์แก้ว หมูหัน
33 นาย จินดา กรรพฤทธิ์ ภูจะนา
34 นาย บดินทร์ ธรรมชีวันสกุล วิคเตอร์รี่เฟ่นซิ่งคลับ
35 น.ส. วันวิภา ทองเผือก มจพ.
36 นาย กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ มจพ.
37 นาย อัฐวุติ ฉ่ำเจริญ กองทัพภาค 1
38 นาย วงศกุล จันทร์แสงศรี กองทัพภาค 1
39 พันโท กฤต สตาร์รัตน์ สตาร์เฟ่นซิ่ง

Last Updated on Thursday, 14 August 2014 14:54
 
ประกาศ ยกเลิกการให้คะแนนรุ่นทั่วไปในการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 30 July 2014 16:32

alt

 
ผลการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 16 July 2014 10:39

KU-u23-verteranTHA2014

ผลการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และรุ่นอาวุโสทั่วไป

อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ระหว่าง 11 - 14 กรกฎาคม 2557

 ประเภทเอเป้บุคคลชาย U23  ประเภทเอเป้บุคคลหญิง U23 
 ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย U23  ประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง U23 
 ประเภทฟอยล์บุคคลชาย U23  ประเภทฟอยล์บุคคลหญิง U23 
   
 ประเภทเอเป้ทีมชาย U23  ประเภทเอเป้ทีมหญิง U23
 ประเภทเซเบอร์ทีมชาย U23  ประเภทเซเบอร์ทีมหญิง U23
 ประเภทฟอยล์ทีมชาย U23  
   
 ประเภทเอเป้อาวุโส 40+  
 
ผลการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 - Day4 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Tuesday, 15 July 2014 08:59

ผลการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

alt

 
ผลการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 : Day 3 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Sunday, 13 July 2014 20:15

ผลการแข่งขัน KU U23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557

alt

 


Page 1 of 213

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 46 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ